Gælder for annoncer til avis

Vi følger Branchens Standard og accepterer kun filer efter denne.

Annoncemateriale sendes via Medienet, via det fremsendte link eller til annonce@jp.dk med henvisning til den pågældende sektion, indrykningsdato og ordrenummer.

Tillæg for rettelser af færdigt materiale 
I forbindelse med annoncelevering bedes du være opmærksom på vores regler og specifikationer. Hvis JP skal lave små rettelser, opkræver vi et gebyr på kr. 200,- Dette gælder tilpasning af størrelse, fjernelse af skæremærker, fletning af pdf’er med mere.

Farver: Alle farver defineres som CMYK – RGB, SPOT- og Pantonefarver er ikke tilladte
Total farvedækning: Sværtningsgraden på alle separationer må ikke overskride 240%
Opløsning: Billedopløsningen skal være minimum 180 dpi
Fonte: Alle fonte skal være inkluderet i PDF'en. Det anbefales, man ikke anvender positive skrifter mindre end 8 pkt. På farvet baggrund og på negativ bund, bør man kun anvende groteske skrifter, minimum 10 pkt.
Skæremærker og Bleed: Ingen – materialet leveres på det bestilte mål.

Spaltemål:
1 spalte: 41 mm.
2 spalter: 86 mm.
3 spalter: 131 mm.
4 spalter: 176 mm.
5 spalter: 221 mm.
6 spalter: 266 mm.
12 spalter: 546 mm.

Mulige annonceformater tekstside

Hent installationsfiler til korrekt PDF fremstilling i nedenstående:Klik på link og download derefter ICC-profil og Pdf-settings.


Indstillinger til Avis
Eksempler på annonceformater