JP/Politikens Hus har tilsluttet sig AdKodex, der har til formål at fremme lovlig online markedsføring

Kodex Nærværende kodeks afspejler et fælles ønske blandt deltagerne om at medvirke til:

at internettet forbliver en sikker markedsplads for annoncering
- at bakke op om lovlige virksomheders vækst og innovation på området
- at bidrage til tryghed for annoncører og forbrugere i forbindelse med onlinemarkedsføring.

Formål Formålet er at kommunikere et fælles værdisæt udtrykt ved nedenstående erklæring og at etablere konkrete tiltag, som aktører relateret til onlinemarkedsføring kan tilslutte sig. Det sker med henblik på at modvirke, at annoncering er med til at finansiere eller synliggøre tjenester, der tilbyder ulovligt indhold, herunder krænkelser af ophavsretligt beskyttet indhold og produkter. Kodekset skal ses som supplement til gældende lovgivning og suppleres af frivillige aftaleløsninger, der medvirker til at opfylde ovenstående formål.

Baggrund Den digitale udvikling har medført, at produkter og tjenester samt markedsføringen heraf kan opleves på nye måder og platforme, og at der løbende opstår spændende nye innovative forretningsmodeller og tjenester. Desværre udfordres lovlige virksomheder løbende af krænkelser af ophavsret og anden ulovlig adfærd, hvilket man fra initiativtagernes side ønsker at begrænse i videst mulig omfang. Tiltaget udspringer af Kulturministeriets Ophavsretspakke af 20. juni 2012, ligesom det supplerer flere andre frivillige initiativer på området. Dette kodeks er udformet i samarbejde mellem centrale aktører for onlinemarkedsføring i Danmark.

Erklæring Parterne bag dette kodeks erklærer at de: 
Offentligt tager afstand fra, at deres produkter og tjenester anvendes til at understøtte kriminelle formål herunder krænkelser af ophavsretligt beskyttet materiale. 
Har iværksat konkrete procedurer med henblik på at modvirke, at virksomhedens produkter og tjenester indgår i finansieringen eller udbredelsen af kriminel aktivitet. 
-Har implementeret procedurer, der informerer virksomhedens medarbejdere om, at de skal være opmærksomme på og modvirke evt. misbrug af virksomhedens produkter og tjenester til ulovlige formål. 
Såfremt virksomheden udbyder annoncetjenester, har den implementeret klare regler i de tilhørende betingelser, der forbyder brug af virksomhedens produkter og tjenester til krænkelser af immaterielle rettigheder, samt distribution, formidling eller gennemførelse af betaling herfor. 
Virksomheder, der sælger eller formidler annonceplads, i videst mulig omfang vil undgå at supportere udbydere af kriminelle tjenester og produkter herunder krænkelser af ophavsret.