Bøger udkommer hver lørdag - (udkommer dog ikke i januar og juli)

Alle priser er ekskl. moms og e-gebyr (99,-)

Pris er inkl. 4 farver

KOLONNER INFO PRIS
Tekstside, side 3-5 og bagsiden Helside 6x365 39.000
Forside bund 6x50 18.000

 

Specifications