Full screen

 Bolig udkommer hver søndag

KOLONNER INFO PRIS
Tekst Pris pr. mm 40,00 kr.
Placeringstillæg side 3,5,7,9 og bagside + 25%
Pris pr. mm
10,00 kr.
Placeringstillæg højre side + 20%
Pris pr. mm
8,00 kr.
Forside bund Pris 15.000 kr.
Forside top Pris 5.000 kr.

Alle priser er inkl. farve og ekskl. moms

Specifications