Ved behov for opsætning af annoncer, er nedenstående produktionspriser gældende:

0-300 mm kr. 250,-
301-600 mm kr. 500,- (kvartside)
601-1095 mm kr. 800,-
1096-2190 mm kr. 1095,- (Helside)
2191-4380 mm kr. 1500,-
Mindre Rettelser kr. 200,-
(Dette gælder tilpasning af størrelse, fjernelse af skæremærker, fletning af pdf’er med mere.)